PALVELUT TYÖNANTAJALLE

Työnantajana voit työllistää:

Palkkatuella: TE-toimiston myöntämä tuki, jota voit saada harkinnanvaraisesti palkkakustannuksiin. Yhdistykset voivat saada 100 % palkkatukea, kun taas yritykset voivat saada max. 50 %. Palkkatuki myönnetään tapauskohtaisesti.

Työkokeiluun: Työkokeilussa työpaikalla voit auttaa työmarkkinoille palaavaa osaamisensa kartoittamisessa ja työnantajana saat lisäapua.

Oppisopimuksella: Oppisopimuksella annat mahdollisuudet ammatin hankkimiseen työpaikalla. Oppisopimus suoritetaan määräaikaisen työsuhteen aikana ja työntekijälle maksetaan koko opiskeluajalta työ-ja virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Edelleensijoittaa: Voit antaa edelleensijoituspaikan palkkatuella palkatulle työntekijälle. Edelleensijoituspaikka on työjohdollisessa vastuussa, mutta työnantajavelvoitteet pysyvät työsopimuksen tehneellä organisaatiolla. Edelleensijoittaminen on yritykselle riskitön tapa kokeilla uuden työntekijän soveltuvuutta tehtävään. Tavoitteena on, että työntekijä työllistyy käyttäjäyritykseen. Taidoilla Töihin 2 hankkeen työhönvalmentajat auttavat palkkatukihakemuksissa, tilityksissä ja antaa neuvontaa ja ohjausta työnantajana toimimiseen