PALVELUT TYÖNHAKIJALLE

Palkkatuettu työllistyminen

Palkkatuki on TE-toimiston työnantajalle myöntämä tuki palkkakustannuksiin. Palkkatuki vähentää työnantajan kynnystä uuden työntekijän palkkaamiseen ja helpottaa siten töihin pääsyä. Palkkatuki on harkinnanvarainen ja perustuu TE-toimiston arvioon siitä, kuinka hyvin palkkatuettu työ parantaa työttömän ammatillista osaamista ja edistää työllistymistä.

Työkokeilu

Työkokeilussa voit selvittää ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojasi sekä mahdollisuuksiasi palata työmarkkinoille. Työkokeilun avulla voit kokeilla tiettyihin ammatteihin liittyviä työtehtäviä ja samalla tutustua mahdolliseen tulevaan työnantajaasi. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin ollessasi työttömänä, mutta usein sinulle maksetaan sen ajalta verotonta kulukorvausta 9 euroa/pvä.

Oppisopimus

Oppisopimuksella voit opiskella esimerkiksi merkonomin, kokin tai laitoshuoltajan ammatillisen tutkinnon tai vain osia tutkinnosta. Oppisopimuskoulutus on päätoimista ja perustuu omatoimisuuteen. Oppisopimus suoritetaan määräaikaisen työsuhteen aikana ja työntekijälle maksetaan koko opiskeluajalta työ- tai virkaehtosopimuksen mukaista palkkaa.

Opinnot suoritetaan pääosin käytännön työtehtävissä työpaikalla ja niitä täydennetään teoriaopinnoilla. Opiskelijan aikaisempi osaaminen otetaan huomioon koulutusta suunniteltaessa ja jokaiselle tehdään henkilökohtainen opiskeluohjelma, josta selviää muun muassa opintojen sisältö ja kesto.

Opinnollistaminen

Opinnollistaminen tarkoittaa työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista yhdeksi tai useammaksi tutkinnon osaksi. Opinnollistamisen kautta suoritetut tutkinnon osat käyvät todistuksena ammattiosaamisestasi. Osatutkinto on avuksi työnhaussa sekä koko tutkintoa hankittaessa opiskeluaikaa lyhentävänä suoritteena.

Edelleensijoittaminen

Edelleensijoittamisessa palkkatuella palkattu työntekijä voidaan hänen niin halutessaan sijoittaa töihin toiseen yritykseen tai yhdistykseen. Edelleensijoituspaikka on tällöin työnjohdollisessa vastuussa, mutta työnantajavelvoitteet pysyvät työsopimuksen tehneellä taholla. Edelleensijoittaminen on sekä yritykselle että työntekijälle riskitön tapa kokeilla uuden työntekijän soveltuvuutta uuteen tehtävään. Samalla työntekijä kartuttaa työkokemustaan ja saa mahdollisuuden näyttää työnantajalle osaamistaan. Tavoitteena on työntekijän työllistyminen käyttäjäyritykseen.

Lyhytkoulutukset

Hankkeeseen työllistyville järjestetään työllistymistä tukevia lyhytkoulutuksia esimerkiksi tietotekniikan käyttöön ja työnhakudokumenttien päivittämiseen liittyen. Lisäksi on mahdollista osallistua esimerkiksi ensiapu-, hygieniapassi- ja työturvallisuuskoulutuksiin.