VERKOSTOT, VIESTINTÄ JA OPPIMINEN

Yhteistyö ja verkostot

Yhdistysten, kaupungin, yritysten ja muiden sidosryhmien yhteistyö edistää lohjalaista hyvinvointia. 
Yhteistyön pohjana on osapuolten tunteminen, luottamus ja yhteiset tarpeet.

Verkostotyössä voimme yhdessä työskennellä yhteisten tavoitteiden toteuttamiseksi. Kansken työntekijät koordinoivat ja ovat mukana useassa verkostossa ja kehittämisryhmässä tuomassa esille yhdistysten näkökulmaa.

Verkostoja ja ryhmiä:

PRESSAKAHVIT

Pressakahvit on yhdistysten puheenjohtajille tarkoitettu verkosto, joka kokoontuu kerran kuukaudessa keskustelemaan ajankohtaisista asioista sekä jakamaan hyviä käytäntöjä ja vinkkejä toimintaan. Tapaamiset ovat yleensä torstaisin kello 17-18. Tervetuloa mukaan! Lisätietoja ulla.korhonen@apuomena.fi

LOHJAN DIGIVERKOSTO

Lohjan digiverkosto kokoaa yhteen Lohjalla toimivat digitukea antavat toimijat sekä yleisesti digitalisaation edistämisestä kiinnostuneet tahot. Säännöllisissä tapaamisissa ja Whatsapp-ryhmässä välitetään digikehittymisen kuulumisia ja kehitetään paikallista yhteistyötä. Lisätietoja ulla.korhonen@apuomena.fi

UUDENMAAN DIGITUKIVERKOSTO UUDI

Uudenmaan Digitukiverkosto (UuDi) muodostuu Uudenmaan alueella toimivista digitukea antavista tai digitukipalvelua tarjoavista tahoista. (Uudenmaan liitto hallinnoi)

DIGIARKEEN NEUVOTTELUKUNTA

Digi arkeen -neuvottelukunta on yhteistyö- ja vuoropuhelukanava kansalaisjärjestöjen, tutkijoiden, eri viranomaisten ja julkisten palveluiden digitalisoinnista vastaavan valtiovarainministeriön välillä. (VM hallinnoi)

LOHJAN MAAHANMUUTTAJAVERKOSTO

Lohjalaisten viranomaisten ja sidosryhmien muodostama verkosto, jossa edistetään maahanmuuttajataustaisten lohjalaisten kotoutumista.

LAPSIYSTÄVÄLLINEN KUNTA

Lohjan kaupunki haluaa edistää lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta oikeita ratkaisuja lasten arjessa ja kunnan hallinnossa. Lue lisää: https://www.lohja.fi/kaupunki-ja-hallinto/lapsiystavallinen-kunta-2/

Viestintä 

Kanske auttaa yhdistyksiä tiedottamaan toiminnastaan ja saamaan tietoa muualla toimivista hyvistä käytännöistä, koulutuksista sekä yhdistyselämää helpottavista työvälineistä ja menetelmistä.

Yhdistysten viestinnän käytössä on Uuusimaalaiset.fi/lohja -yhdistyssivusto, josta asukkaat voivat valita sopivaa toimintaa. Sivuilta löytyy niin harrastuksia kuin vertaistukea, vapaaehtoistoimintaa ja toimintatiloja. Sivustoa hyödyntävät myös viranomaisen asiakasohjauksessa ja yhteistyökumppaneiden etsijät.

Kansken toiminnasta saa parhaiten tietoa somekanaviltamme ja tilaamalla uutiskirjeen. Tietoa tapahtumista löytyy myös printtimedian järjestöpalstoilta ja ilmoitustauluilta.

LINKIT:

Oppiminen

Vahvat järjestöt ovat aktiivisia toimijoita ja luotettavia yhteistyökumppaneita. Yhteiskunnan muutos edellyttää jatkuvaa uusiutumista. Siksi tarjoamme järjestöille kehittämispäiviä ja koulutuksia, joissa voi oppia uusia taitoja ja vahvistaa osaamista.

Kansalaisten vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuudet lisääntyvät yhdistysten toimijoille sekä asukkaille suuntaamiemme atk-koulutusten ja -opastusten avulla.

Tarvitsetko lisätietoa yhdistyksen toiminnasta tai uusien viestintäkanavien hyödyntämisestä?

Järjestötreffeillä ja muissa koulutuksissa on tarjolla voimaa verkostosta ja monipuolista yhdistystietoutta.

Suunnitteletko toimintaa tai tapahtumaa, johon kaipaat kumppania toteuttajaksi? Onko yhdistykselläsi tarpeita koulutuksiin? 

Ota yhteyttä, ideoidaan yhdessä!